Historiallinen vuosi 2021 oli vaiherikas ja taloudellisesti positiivinen

Vuosi 2021 oli konsernille historiallinen; Veljekset Vaara Oy juhlisti 40-vuotista taivaltaan ja yritys laajensi keväällä liiketoimintaansa painumattomien hirsiaihioiden tuotantoon Vaaran Palkki Oy:n toiminnan käynnistyessä.

Historiallinen vuosi oli myös taloudellisesti positiivinen. Tilikauden aikana konsernin liikevaihto kasvoi kolmanneksella edellisvuodesta ollen 40 miljoonaa euroa (ed.vuonna 30 milj. €). Taseen loppusumma oli 32 miljoonaa euroa (ed.vuonna 21,9 milj. €). Konsernin liikevoitto kasvoi reilulla neljällä miljoonalla eurolla 6,3 miljoonaaan euroon (ed.vuonna 1,9 milj. €). Viennin osuus liikevaihdosta oli 17 % (ed.vuonna 22 %). Tilikauden tuloksen taustalla on kasvanut tuotantomäärä, jalostusaste ja suotuisa markkinatilanne.

– Konserni onnistui hyödyntämään historiallisen suhdanteen toiminnassa, toteaa Veljekset Vaara Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vaara.

Rakennus- ja remontointi-innon lasku aiheuttaa markkinoille haasteita

Suhdanne jatkui hyvänä kesäkuulle 2022 saakka, mutta tämän jälkeen korkea inflaatio on tiputtanut rakennus- ja remontointi-intoa merkittävästi. Loppuvuodesta odotetaankin markkinoille haastavaa. Sahatavaran saatavuus on parantunut kuluttajien suunnatessa kulutusta myös palveluihin ja matkailuun. Pitkällä aikavälillä tilanne näyttää kuitenkin hyvältä ja puurakentamisen suosio kasvaa. Esimerkiksi ekologinen hirsirakentaminen on kasvattanut suosiotaan. Painumattoman rakenteen sekä hengittävän materiaalin ansiosta yhä useampi yksityinen ja julkinen tila rakennetaan hirrestä, mikä tukee konsernin kasvua myös tulevina vuosina.

Vaara-konserni jatkaa toiminnan kehittämistä ja kuluvana vuonna valmistuu neljä uutta kuivaamoa ja uudelle hirsitehtaalle tehdään yli 600 m2 laajennus puutavaran lämmitystilaksi. Konsernissa on panostettu työturvallisuuden kehittämiseen työtapaturmien ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Uudet ja modernit työskentelyolosuhteet yhdistettynä jatkuvaan kouluttautumiseen ovat mahdollistamassa kehitystä kohti tapaturmavapaata konsernia.

Vaaran Metsä teki puukauppaa vilkkaasti läpi vuoden 2021 ja puukauppaa tehdään tasaisesti vuonna 2022. Suosiotaan on kasvattanut kokonaisvaltaiset palvelut metsänomistajille ja organisaatiota on vahvistettu uudella metsäasiantuntijalla.

Lisätiedot:

Jukka Vaara

Toimitusjohtaja, Vaaran Metsä & Veljekset Vaara Oy

jukka.vaara@vaara.fi / 040 913 7269

Janne Vaara

Toimitusjohtaja, Vaaran Palkki Oy

janne.vaara@vaara.fi / 0400 784 622


Muita uutisia