Laatu & vastuullisuus

Vastuullinen tulevaisuus rakennetaan tänään

Juuremme ovat syvällä pohjoisen maaperässä, ja uskomme kestävästi hoidettujen metsien olevan lähtökohta laadukkaisiin puutuotteisiin nyt ja tulevaisuudessa. Siksi huolehdimme arvokkaasta raaka-aineesta jo taimesta alkaen.

Puun valinta rakennusmateriaaliksi on ilmastoteko

Kun valitset Vaaran, tiedät saavasi tuotteen, jonka alkuperä on kestävästi hoidetuissa metsissä. Puun valinta rakennusmateriaaliksi on myös ilmastoteko, sillä yksi kuutiometri puuta sitoo keskimäärin noin 1000 kiloa hiilidioksidia toimien näin hiilinieluna.

Puun kyky varastoida ei häviä edes silloin, kun se kaadetaan metsästä, sillä se varastoi hiiltä itseensä. Keskiverto suomalainen puusta rakennettu omakotitalo sitoo puurakenteissaan noin 30 tonnia ilman hiilidioksidia. Se vastaa yhden kuluttajan keskivertoautoilun yli 10 vuoden hiilidioksidipäästöjä.

Vaara-tuotteet tulevat kestävästi hoidetuista metsistä

Etsimme ratkaisuja entistä vastuullisempiin puutuotteisiin ja Vaaran vastuullisten tuotteiden takeena on PEFC sekä FSC-sertifikaatit. PEFC ja FSC ovat riippumattomia ja voittoa tavoittelematomia kansainvälisiä metsäsertifiointijärjestelmiä, jotka edistävät kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa.

Metsäsertifikaattien myötä noudatamme toiminnassamme ympäristön, ihmiset ja talouden tasapainoisesti huomioon ottavia kestävyyden periaatteita. Sertifikaatit takaavat asiakkaillemme, että hankkimamme puuraaka-aineen alkuperä on tiedossa ja se on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Yhtiöllemme myönnetyt sertifikaatit löydät alempaa tältä sivulta.

Lue lisää raaka-aineestamme

Valvomme tuotteidemme valmistusprosessia

Meille on tärkeää, että puutuotteemme ja niiden valmistusprosessit täyttävät vaadittavat laatustandardit. Vaara-tuotteet ovatkin CE-merkittyjä, täyttäen Euroopan Unionin rakennusmateriaaleille asettamat vaatimukset. Näiden standardien avulla voidaan taata puun turvallinen ja terveellinen käyttö rakennusmateriaalina.

Jo neljäs sukupolvi pitää huolta siitä, että tinkimättömän ammattitaidon kautta pohjoisen puusta valmistetut tuotteet tunnistetaan Veljekset Vaara-laatuleimasta.

Kierrätämme tuotantopakkaukset

Haluamme Vaaralla edistää pakkausten vastuullista hyötykäyttöä, joten teemme yhteistyötä Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa. Kierrätämme sekä omaan tuotantoon liittyvät että meille raaka-aineeksi saapuvat pakkaukset, ja tältä osin kannamme tuottajavastuumme.