Ympäristö

Metsänhoitoa ympäristöä kunnioittaen Etelä-Lapissa

Puu on rakentamisen raaka-aineena ympäristöystävällistä ja se on uusiutuva luonnonvara. Kestävä metsänhoito auttaa ylläpitämään metsiä ja säilyttämään ne myös tuleville sukupolville. Vaaran Metsän toiminta on aina Suomen metsälain sekä metsänhoitosuositusten mukaista. Lisäksi toiminnallamme on kestävän kehityksen ja alkuperän seurannan sertifikaatit PEFC sekä FSC.

Vastuullista, kestävää ja sertifioitua metsänhoitoa

PEFC- ja FSC-sertifikaatin myötä noudatamme toiminnassamme ympäristön, ihmiset ja talouden tasapainoisesti huomioon ottavaa kestävyyden periaatetta. Sertifikaatti takaa asiakkaillemme, että hankkimamme puuraaka-aineen alkuperä on tiedossa ja se on kestävästi hoidetuista metsistä peräisin.

PEFC ja FSC edistävät toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan.

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille.