Puunhankinta

Puukaupan asiantuntija apunasi Etelä-Lapissa

Vaaran Metsä Oy palvelee metsänomistajia Tervolassa sekä Etelä-Lapissa laadukkain ja kattavin palveluin.
Metsäasiantuntijamme varmistavat, että puukauppa sujuu onnistuneesti alusta loppuun. Haluamme tehdä puukaupasta asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja tarjoamme palvelua avaimet käteen -periaatteella.

Puukaupan vaiheet:

1. Palvelukartoitus ja maastokäynti

Metsäasiantuntijamme selvittävät metsänomistajan palvelun tarpeen, kiinteistöjen tunnukset ja sijainnit, sekä selvittävät metsikön metsänhoidollisen tilan maastokäynnillä.

2. Puukauppa tai sopimus metsänhoitotöistä

Metsänomistaja ja metsäasiantuntija tekevät sopimuksen toimenpiteistä ja sopivat yhdessä mm. hakkuutavat, yksikköhinnat ja korjuukelpoisuudet.

3. Toimintasuunnitelma ja luvat

Mahdolliset luvat puiden varastoimisesta naapureiden maille varmistetaan. → Tarvittaessa varmistamme puun varastointiin liittyvät luvat naapurikiinteistöjen omistajilta.

4. Hakkuiden toteutus

Hakkuut toteutetaan hakkuusopimuksen ja metsänhoitosuositusten mukaan sovitussa aikataulussa.

5. Asiakirjat toimenpiteistä ja suositus jatkotoimenpiteistä

Hakkuiden päättyessä metsäasiantuntija laatii mittaustodistuksen hakkuista sekä varmistaa ajouraverkostosta ja töiden suorittajilta työmaan toteutuksen. Mittaustodistus, mittalista sekä ajouraverkosto toimitetaan metsänomistajalle sovitulla tavalla. Mittaustodistuksen toimituksen jälkeen sovitaan metsänomistajan kanssa tulevista toimenpiteistä.

Hakkuutavat:

Kasvatushakkuut

Ensiharvennus: tärkein hakkuu, jossa nuoren puun tehokas kasvu keskitetään parhaisiin yksilöihin.

Harvennushakkuu: alaharvennus, yläharvennus, laatuharvennus. Vaaran Metsä valitsee aina yhdessä metsänomistajan kanssa harvennettavalle alueelle parhaiten soveltuvan harvennustavan.

Ylispuidenpoisto: kivennäismaiden ylispuiden poisto, turvemaiden ylispuiden poisto.

Uudistushakkuut

Avohakkuu: uudistushakkuu, jossa poistetaan lähes kaikki uudistusalan puusto.

Luontainen uudistaminen: siemenpuuhakkuu (männyn luontaiseen uudistamiseen tähtäävä uudistushakkuu), suojuspuuhakkuu (kuusen luontaisen uudistamisen hakkuu).

Eri-ikäisrakenteisen metsän hakkuutavat

Poimintahakkuu: ylläpidetään ja kehitetään metsän eri-ikäisrakennetta. Hakkuussa poistetaan suurimpia puita ja tehdään tilaa pienemmille, elinvoimaisille puille.

Pienaukkohakkuu: tehdään pienialaisia, enintään 0,3 hehtaarin kokoisia, luontaisesti taimettuvia aukkoja.

Erikoishakkuut

Maisemahakkuut

Maankäytön muutokseen johtavat hakkuut

Hakkuutapa valitaan hakkuun tarkoituksen mukaan

Metsän hakkuu suoritetaan tarpeen mukaan erilaisia hakkuutapoja hyödyntäen. Vaaran Metsä Oy:n metsäasiantuntija valitsee hakkuutavan metsikkökuvion kehitysluokan ja metsänhoidollisen tilanteen mukaan. Jokaisella metsikkökuviolla päätös hakkuutavasta tehdään erikseen. Erilaiset hakkuutavat ylläpitävät peitteellistä metsänkuvaa hakkuukohteella eri tavoin.

Haluatko myydä puuta?

Ota yhteyttä oman hankinta-alueesi metsäasiantuntijaan, niin kerromme lisää:

Tatu Hietajärvi

Metsäasiantuntija

Puunhankinta-alue: Rovaniemi (Ounasjokivarsi), Pello ja Ylitornio (Meltosjärvi-Raanujärvi)

tatu.hietajarvi@vaara.fi

Puh. +358 40 546 0001

Erkki Kallio

Metsäasiantuntija

Puunhankinta-alue: Rovaniemi (Kemijokivarsi) ja Tervola

erkki.kallio@vaara.fi

Puh. +358 40 767 6997

Sauli Kaltakari

Metsäasiantuntija

Puunhankinta-alue: Kemi, Keminmaa, Tornio ja Ylitornio

sauli.kaltakari@vaara.fi

Puh. +358 50 385 1286

Heikki Kangas

Metsäasiantuntija, metsänhoito-operaattori

Puunhankinta-alue: Ranua

heikki.kangas@vaara.fi

Puh. +358 40 725 9516

Sonja Peräkasari

Metsäasiantuntija

Puunhankinta-alue: Ii, Simo

sonja.perakasari@vaara.fi

Puh. +358 40 128 6749