Vaara hallitsee koko puun jalostusketjun

Kun puun koko jalostusketju on hallinnassa, voidaan asiakkaalle taata se, että raaka-aineen alkuperä on tiedossa. Näin on myös Vaara-konsernissa, jossa tuotteissa käytetty puuraaka-aine tulee pääsääntöisesti eteläisen Lapin alueelta, oman metsäyhtiön hankkimana. Keskimäärin tehtaallemme tuleva puun kulkee noin 70 kilometrin matkan ennen kuin se päätyy tukkikasoihin tuotantolaitoksemme pihamaalle.

Hallittu tuotantoketju kannolta ulkoverhouspaneeliksi ja hirreksi

Puuraaka-aineen matka kohti tuotantolaitostamme alkaa luonnollisesti metsästä. Puunhankinnasta vastaa konsernimme metsäyhtiö Vaaran Metsä Oy. Tuotteidemme raaka-aine tulee pääsääntöisesti läheltä Tervolan tuotantolaitostamme, eteläisen Lapin alueelta. Laajan ja luotettavan puunhankintaverkostomme kautta meille on tarjolla runsaasti laadukasta ja vastuullisesti kasvatettua puuraaka-ainetta, mikä mahdollistaa hyvän toimitusvarmuuden tuotantomme tarpeisiin. Tämä on asiakkaan kannalta merkittävä tekijä, sillä pystymme tuotannossa toimimaan luotettavasti ja pitämään kiinni sovituista toimitusajoista.  Tuotannostamme syntyy myös runsaasti sivuainevirtoja, kuten sahanpurua ja kuorikatetta. Näitä hyödynnetään muun muassa lämmön ja sähkön tuotannossa, josta hyötyy itse tuotantolaitos, mutta myös lähialueiden kumppanit.

Tuhkalannoitus pistää vauhtia metsän kasvulle (video)

Metsästä tukit kuljetetaan tuotantolaitoksellemme Tervolaan. Tukkilajittelussa tukit mitatataan ja niistä saadaan tiedot puun tilavuudesta ja pituudesta. Näiden pohjalta sahausohjelma suunnitellaan mahdollisimman tarkasti, jotta tukki saadaan hyödynnettyä maksimaalisesti ja tästä pystytään sahaamaan laadukasta rakennuspuuta. Skannausvaiheen jälkeen tukki siirtyy sahaukseen.

Sahaus tapahtuu vannesahalinjalla, joka sahaa tukit yksilöllisesti 3D-mallinnuksen avulla. Lauta-aihiot skannataan ja sen jälkeen särmätään laudoiksi. Tuorelajittelussa sahatavara lajitellaan dimensioittain ja laaduttain kameralajittelujärjestelmällä. Jokainen kappale kuvataan molemmilta lappeilta. Valmiit rimapaketit siirretään kuivaamoihin, joissa materiaalin kosteus kuivataan halutulle tasolle. Yleisesti ulkoverhouksilla tuo kosteus on 18 %. Kuivauksen jälkeen sahatavaralle tehdään lopullinen luokittelu, jonka jälkeen se on valmiina jatkojalostukseen tai lähtemään asiakkaalle.

Höyläyksessä tuotteet mitallistetaan millimetrin tarkkuudella. Ulkoverhoustuotteet höylätään siten, että sydänpuu jää ulospäin. Höyläpinta on sileäpintainen tai hienosahapintainen. Hienosahapinta muodostaa paremmin kestävän, tasaisemman kalvon, joka mahdollistaa näin ulkoverhouksen paremman säänkestävyyden ja maalin paremman tarttuvuuden.

Maalauksessa ulkoverhouspaneeli maalataan joko, kerran, kahdesti tai kolmeen kertaan. Pohjamaalauksessa levitetään pohjamaalikerros sekä homesuoja-aine. Tuotteet voidaan myös palosuojakäsitellä, jos niitä käytetään esimerkiksi julkisissa tai muissa palosuojauskäsittelyä vaativissa kohteissa. Pintamaalaus voidaan tehdä joko kertaalleen tai kahdesti. Kertaalleen pintamaalausta sanotaan välimaalaukseksi. Kahden kerran pintamaalauksessa puhutaan värivalmiista käsittelystä. Haluttujen maalauskertojen jälkeen tuotteet suojataan asianmukaisesti paketteihin ja näihin liitetään työmaa- ja käsittelyohjeet. Paketoinnin jälkeen tuotteet varastoidaan odottamaan asiakkaille toimitusta, josta huolehtii kuljetuskumppanimme.

Vaaran Puupodi: Puun teollinen maalaaminen (2. jakso)

Vaaran tuotantoketju

Vastuullista, kestävää ja sertifioitua metsänhoitoa

Pohjoisen sijaintimme takia kasvukausi on lyhyt, jonka johdosta hankinta-alueellamme puu kasvaa hitaasti; kasvuaika täyteen kokoon on keskimäärin 60–120 vuotta. Kun puu kasvaa hitaasti, on puuaines tiiviimpää ja suorasyisempää sekä oksien koko on lajityypille keskimääräistä pienempää. Pohjoisen Suomen karut kasvuolosuhteet tekevät puusta kestävämmän ja ihanteellisen käytettäväksi rakennusmateriaalina. PEFC- ja FSC-sertifikaatin myötä noudatamme toiminnassamme ympäristön, ihmiset ja talouden tasapainoisesti huomioon ottavaa kestävyyden periaatetta. Sertifikaatti takaa asiakkaillemme, että hankkimamme puuraaka-aineen alkuperä on tiedossa ja se on kestävästi hoidetuista metsistä peräisin.

PEFC ja FSC edistävät toiminnallaan kaikkia kestävyyden eri osa-alueita. Ekologinen kestävyys tarkoittaa, että metsälle luonteenomaisten elinympäristöjen ja luontotyyppien säilyminen ja lajien elinmahdollisuudet turvataan. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsässä työskentelevien työehdot ja työkyky, alkuperäiskansojen oikeudet, metsien kulttuuriarvot, metsissä liikkuminen ja lyhytaikainen leiriytyminen sekä marjojen ja sienten keräily turvataan. Taloudellinen kestävyys tarkoittaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille.

Katso alta koko puun matka metsästä ulkoverhouspaneeliksi:


Muita uutisia