Vaara-konsernin vuosi 2023 oli taloudellisesti haasteellinen

Korkea inflaatio- ja korkotaso sekä uudisrakentamisen hyytyminen tekivät Vaara-konsernin vuodesta 2023 taloudellisesti haasteellisen. Talo- ja rakennusteollisuudessa nähtiin useita konkursseja, jotka myös välillisesti heijastelivat konsernin liiketoimintaan.

Konsernin tuotteiden jalostusaste nousi tilikauden aikana ja etenkin valmiiksi maalattujen ulkoverhoustuotteiden osuus myynnistä kasvoi. Yritys onkin saavuttanut entistä vahvemman aseman kotimaan markkinoilla pintakäsiteltyjen ulkoverhoustuotteiden toimittajana. Painumattoman hirren kysyntä jatkui sekä kotimaassa, että viennissä haastavasta markkinatilanteesta huolimatta.

Konsernin puunhankintaa tukee metsäyhtiö Vaaran Metsä Oy, jossa 2023 toimi viisi henkilöä täysipäiväisesti. Loppuvuodesta rekrytoitiin yksi henkilö lisää puunhankintaan. Lähialueiden muiden toimijoiden investoinnit tuotantokapasiteettiin vaikuttivat kilpailutilanteeseen puumarkkinoilla jo loppuvuoden 2023 aikana.

Tilikauden aikana Vaara-konsernin liikevaihto supistui 12,9 % edellisvuodesta. Päättyneen tilikauden liikevaihto oli 38 milj. € (ed.vuonna 44 milj. €). Omavaraisuusaste parani 44 prosenttiin (ed. vuonna 42%). Viennin osuus liikevaihdosta oli 19%:a. Liiketulosprosentti oli 3,4 % (ed. vuonna oli 12,1 %). Konsernin palveluksessa oli tilikauden päättyessä 90 henkilöä.

Kehitysinvestointeja vuosina 2024 ja 2025

Rakentamisen hyytyessä vuodesta 2024 tulee toimialalle yhä vaikea. Puurakentamisen suosion ja ulkoverhousten käytön odotetaan kuitenkin kasvavan kotimaassa ja viennissä pitkällä aikavälillä. Lisäksi ympäristöystävällinen hirsirakentaminen nostaa yhä suosiotaan niin yksityisessä kuin julkisessa rakentamisessa.

Konserni jatkaa kehitysinvestointeja vuoden 2024 ja 2025 aikana, joiden yhteisarvo on n. 2.5 miljoonaa euroa. Investointikohteina ovat mm. lajittelulaitoksen automaation kehittäminen, tukinmittauksen ja kuorimon modernisointi sekä sahan kiertolinjan kehittäminen. Näihin investointeihin konsernille on myönnetty ELY-keskuksen/Euroopan Aluekehitysrahaston (EAKR) investointiavustusta. Toteutettavien sahalaitoksen teknologisten modernisointien avulla konsernin tuotannon tuottavuutta voidaan kehittää raaka-ainekäyttöä ja energiatehokkuutta parantamalla.

 

 

 

 

Lisätiedot:

Jukka Vaara
Toimitusjohtaja, Vaaran Metsä & Veljekset Vaara Oy
jukka.vaara@vaara.fi / 040 913 7269

Janne Vaara
Toimitusjohtaja, Vaaran Palkki Oy
janne.vaara@vaara.fi / 040 078 4622

Vaara-konserni on lappilainen perheyritys Tervolasta. Veljekset Vaara Oy, Vaaran Metsä Oy ja Vaaran Palkki Oy muodostavat kasvavan ja kehittyvän yrityskonsernin, joka hallitsee koko puunjalostusketjun metsästä hirsiksi ja maalatuiksi ulkoverhoustuotteiksi.


Muita uutisia