Vaara-konsernin vuosi 2022 oli taloudellisesti positiivinen

Vuosi 2022 oli Vaara-konsernille taloudellisesti positiivinen, vaikka loppuvuosi toikin haasteita puutavaran hintojen laskun ja tuotantokustannusten nousun takia. Kuluvan vuoden loppupuolisko näyttää yhä haastavalta, mutta pitkällä aikavälillä tilanne on kuitenkin hyvä ja puurakentamisen suosio kasvaa.

Vuonna 2022 suhdanne säilyi vahvana aina kesäkuuhun asti, mutta sen jälkeen talouden vire alkoi hiipua. Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti markkinoille hetkellisen hintapiikin, mutta se loppui nopeasti inflaation lähdettyä kiihtymään. Puutavaran hinta kääntyi laskuun ja samalla tuotantopanokset kallistuivat heikentäen kannattavuutta loppuvuodesta merkittävästi.

Tilikauden aikana Vaara-konsernin liikevaihto kasvoi 10,4 % edellisvuodesta. Päättyneen tilikauden liikevaihto oli 44 milj. € (ed.vuonna 40 milj. €). Taseen loppusumma oli 34,7 milj. € (ed.vuonna 32 milj. €) Liikevoitto oli 5,3 milj. € (ed.vuonna 6,3 milj. €). Viennin osuus liikevaihdosta oli 16 % (ed.vuonna 17 %). Liiketulosprosentti oli 12,1 % (ed. vuonna oli 16,0 %). Pääoman tuotto oli kuluneella kaudella 7,3 % (ed. vuonna 10,1%).

Tulosta heikensi kasvaneet raaka-ainekulut ja laskeneet myyntihinnat loppuvuoden aikana. Tuotantoa kasvatettiin tilikauden aikana ja mittavaa investointiohjelmaa vietiin loppuun. Henkilöstömäärä laski hieman tilikauden loppua kohti ja on vakiintunut noin 100 henkeen.

Tilikauden tuloksen taustalla on kasvanut tuotantomäärä, jalostusaste ja suotuisa markkinatilanne lopputuotteissa. Konserni onnistui hyödyntämään hyvän suhdanteen. Loppuvuotta kohti toimintaa sopeutettiin tiivistämällä tuotantoresursseja ja hajauttamalla tuotevalikoimaa suuremmaksi. Odotamme laajan tuotetarjonnan vaimentavan suhdannevaihtelua, joka on poikkeuksellisen suuri tällä hetkellä.

Inflaatio ja korkoympäristö laimentaa rakennusintoa

Suhdanne jatkui hyvänä kesäkuulle 2022 saakka, mutta tämän jälkeen korkea inflaatio on tiputtanut rakennus- ja remontointi-intoa merkittävästi. Loppuvuodesta odotetaankin markkinoille edelleen haastavaa myös vuonna 2023 korkojen nousun seurauksena. Sahatavaran saatavuus on parantunut kuluttajien suunnatessa kulutusta myös palveluihin ja matkailuun. Pitkällä aikavälillä tilanne näyttää kuitenkin hyvältä ja puurakentamisen suosio kasvaa. Esimerkiksi ekologinen hirsirakentaminen on kasvattanut suosiotaan. Painumattoman rakenteen sekä hengittävän materiaalin ansiosta yhä useampi yksityinen ja julkinen tila rakennetaan hirrestä, mikä tukee konsernin kasvua myös tulevina vuosina.

Vaara-konserni jatkaa toimintansa kehittämistä. Kuluvana vuonna valmistui neljä uutta kuivaamoa ja uudelle hirsitehtaalle tehtiin yli 600 m2 laajennus puutavaran lämmitystilaksi. Konsernissa on panostettu työturvallisuuden kehittämiseen työtapaturmien ja niistä johtuvien sairauspoissaolojen vähentämiseksi. Uudet ja modernit työskentelyolosuhteet yhdistettynä jatkuvaan kouluttautumiseen ovat mahdollistamassa kehitystä kohti tapaturmavapaata konsernia.

Metsäyhtiö Vaaran Metsä teki puukauppaa vilkkaasti läpi vuoden 2022 ja puukauppaa tehdään tasaisesti myös vuonna 2023. Suosiotaan on kasvattanut kokonaisvaltaiset palvelut metsänomistajille ja organisaatiota on vahvistettu edelleen vuonna 2023.

 

Lisätiedot: 

Jukka Vaara

Toimitusjohtaja, Vaaran Metsä & Veljekset Vaara Oy

jukka.vaara@vaara.fi / 040 913 7269

Janne Vaara

Toimitusjohtaja, Vaaran Palkki Oy

janne.vaara@vaara.fi / 040 078 4622

 

Vaara-konserni on lappilainen perheyritys Tervolasta. Veljekset Vaara Oy, Vaaran Metsä Oy ja Vaaran Palkki Oy muodostavat kasvavan ja kehittyvän yrityskonsernin, joka hallitsee koko puunjalostusketjun metsästä hirsiksi ja maalatuiksi ulkoverhoustuotteiksi.


Muita uutisia