Laatua ja kustannustehokkuutta

Vaara huolehtii arvokkaasta raaka-aineesta jo taimesta alkaen. Hallitsemalla koko puun jalostusketjun, voimme tarjota laadukasta, joustavaa ja kustannustehokasta palvelua puurakentamisen ammattilaisille.

Tuotteemme on valmistettu korkealaatuisesta pohjoisen puusta. Valmiiksi maalatut puutuotteemme mahdollistavat vaivattomat rakennusurakat ja näyttävän lopputuloksen. Taloteollisuuden toimijoille haluamme antaa aikaa, jotta he voisivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa eli vastaamaan loppuasiakkaiden yhä kasvaviin tarpeisiin. Sertifioitujen teollisten palosuojauskäsittelyjen avulla tuotteemme soveltuvat myös julkis- ja kerrosrakentamiseen.

Kolme syytä valita Vaaran ulkoverhoustuote

Valmiiksi maalatut ulkoverhoustuotteet helpottavat tuotantoketjua ja antavat mahdollisuuden keskittyä ydinliiketoimintaan

Sertifioitu teollinen palosuojakäsittely mahdollistaa kerros- ja julkisrakentamisen

Käyttämämme pohjoisen puu on vastuullinen ja kestävä raaka-aine julkisivumateriaaliksi

Katso videolta kuinka näppärästi asentuu valmiiksi maalattu Vaaran Värivalmis™ piilonaulattu ulkoverhous.

Puun palosuojaus - Teollinen käsittely takaa korkean laadun

Puun suosio rakennusmateriaalina ja sisustuselementtinä on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa; eikä mikään ihme, sillä se on luonnonläheinen ja kaunis vaihtoehto. Kaiken lisäksi puu on terveellinen ja vastuullinen valinta esimerkiksi sisä- ja ulkoverhousmateriaaliksi. Kun puuta käytetään rakennusmateriaalina kerrosrakentamisessa sekä julkisissa kohteissa, säädellään sen palonsuojauskestävyyttä erilaisin määräyksin ja säädöksin.

Tuhkalannoitus pistää vauhtia metsän kasvulle (video)

Sahalaitoksen tuotannosta syntyy moninaisia sivutuotteita, joita pyritään hyödyntämään tehokkaasti. Yksi näistä on lämpövoimalaitoksen polttoaineena käytettävän puun kuoren palamisesta syntyvä tuhka. Tämä tuhka palautetaan takaisin metsiin lannoitteena.

Kuinka asennetaan ulkoverhous?

Ulkoverhouksen asennus on urakka, joka kannattaa suunnitella tarkasti ennakkoon. Etukäteen on päätettävä muun muassa se, millä asennustavalla paneelit kiinnitetään. Asennustavan päättämisellä on taas merkitystä käytettävän profiilin valintaan ja lopulta julkisivun ulkonäköön. Pysty- ja vaakaverhoilussa on muutamia tärkeitä erityisseikkoja, jotka kannattaa ottaa asennuksen aikana huomioon.

Miten löytää oikea ulkoverhouspaneeli - vaihtoehdot vertailussa

Talon ulkoverhous on perinteisesti maalattu rakennustyömaalla alusta loppuun joko itse tai ulkopuolisen maalarin toimesta. Huolellisesti tehtävä maalausprojekti vaatii kuitenkin maalarilta runsaasti kallisarvoista vapaa-aikaa tai vaihtoehtoisesti paksua lompakkoa. Oletko miettinyt mitä urakkaa helpottavia vaihtoehtoja voisi olla olemassa?

5 syytä valita valmiiksi maalattu ulkoverhouspaneeli

Valmiiksi maalattu ulkoverhouspaneeli on huoleton valinta, sillä seinä on asennuksen jälkeen heti valmis. Vaaran Värivalmis™ on kolmeen kertaan teollisesti maalattu ulkoverhouspaneeli, joka ei vaadi työmaalla kuin naulankantojen paikkamaalauksen. Tässä viisi syytä, miksi sinun tulisi valita teollisissa olosuhteissa valmiiksi maalattu ulkoverhouspaneeli rakennuksen julksivumateriaaliksi.

Vaara hallitsee koko puun jalostusketjun

Kun puun koko jalostusketju on hallinnassa, voidaan asiakkaalle taata se, että raaka-aineen alkuperä on tiedossa. Näin on myös Vaara-konsernissa, jossa tuotteissa käytetty puuraaka-aine tulee pääsääntöisesti eteläisen Lapin alueelta, oman metsäyhtiön hankkimana. Keskimäärin tehtaallemme tuleva puun kulkee noin 70 kilometrin matkan ennen kuin se päätyy tukkikasoihin tuotantolaitoksemme pihamaalle.

Piilonaulattu ulkoverhous - Vinkit onnistuneeseen hankintaan

Piilonaulattu ulkoverhous on esteettinen valinta ja valmiiksi maalattuna se on heti asennusvalmis tuote rakennuksen julkisivun suojaksi. Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon tuotetta hankittaessa?

Miksi valita puu rakennuksen julkisivumateriaaliksi

Uutta taloa tai muuta rakennusta suunnittelevalle voi olla tuttua pohdiskelu julkisivujen materiaalin valinnan kanssa; Valitsenko esteettisen puun, jämäkän kiven vai sittenkin tiilen?

Vaaran kolme ratkaisua tulevaisuuden puurakentamiseen

Vaaran modernit puutuotteet ovat tulevaisuuden puurakentamisen ratkaisuja. Haluamme tarjota ratkaisuja niin hirsitaloteollisuuden, kuluttajien kuten myös julkis- ja kerrosrakentamisen tarpeisiin.

Ota yhteyttä meihin

Haluatko lisätietoa tuotteistamme vai askaruttaako jokin muu asia? Ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Veljekset Vaara Oy

Yhteystiedot

Viiantie 70b
95300 Tervola
040 8241 474
asiakaspalvelu@vaara.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Jukka Vaara
040 913 7269
jukka.vaara@vaara.fi

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Veljekset Vaara Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Henkilötunnus

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@vaara.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Veljekset Vaara Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.