Teollinen maalaus ulkoverhouspaneelille - vaihtoehdot vertailussa

Talon ulkoverhous on perinteisesti maalattu rakennustyömaalla alusta loppuun joko itse tai ulkopuolisen maalarin toimesta. Huolellisesti tehtävä maalausprojekti vaatii kuitenkin maalarilta runsaasti kallisarvoista vapaa-aikaa tai vaihtoehtoisesti paksua lompakkoa. Oletko miettinyt mitä urakkaa helpottavia vaihtoehtoja voisi olla olemassa?

Teollinen maalauskäsittely helpottaa urakkaa

Nykyään on tarjolla erinomaisia vaihtoehtoja tehdä omasta maalausurakasta vaivattomampi teollisen maalauskäsittelyn ansiosta, vieläpä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Teollinen maalauskäsittely jouduttaa ja helpottaa rakennusprojektiasi, sillä valmiiksi tehtävän käsittelyn avulla säästyy maalaamiseen käytettyä kallisarvoista vapaa-aikaa sekä rahaa. Ulkoverhouksien teollisen käsittelyn etuna on vakioidut tehdasolosuhteet, jonka ansiosta lämpötila ja kosteusolot ovat optimaaliset maalaamiseen. Tehdasympäristössä tehtävä maalaus takaa tasalaatuisen maalausjäljen ja sen, että maalia on levitetty oikea määrä jokaisessa työvaiheessa. Kun pohja- ja pintamaalaus suoritetaan laadukkaasti, pitenee myös julkisivun huoltomaalausväli; normaaleissa ulko-olosuhteissa pohjamaalin ja kahden pintamaalikerroksen värivalmiilla yhdistelmällä huoltomaalausväli on vähintään 10–15 vuotta. Kuultavilla väreillä huoltomaalausväli on hieman lyhyempi, ollen noin 5–10 vuotta.

Ulkoverhoustuote valitaan sen mukaan, kuinka monta maalauskertaa tuotteelle halutaan teollisesti tehtävän. Yleisesti ulkoverhoukset jaetaan pohja-, väli- sekä pintamaalaukseen (värivalmis) niille tehtävien maalauskertojen mukaisesti. Lisäksi ulkoverhoustuotteet voidaan myös palosuojakäsitellä, jonka ansiosta ne soveltuvat niin julkiseen kuin kerrosrakentamiseen.

Haluatko tietää aiheesta lisää? Kuuntele Vaaran Puupodin jakso puun teollisesta maalaamisesta.

Kuuntele

Vaaran Pohjamaalattu™

Niin sanotussa pohjamaalauksessa puuvalmiin tuotteen pintaan tehdään yksi pohjamaalauskerros maalitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Teollinen pohjamaalaus helpottaa maalausurakkaasi työmaalla, mutta se ei anna vielä tarvittavaa suojaa auringon UV-säteilyltä ja kosteudelta. Tämän johdosta puulle tulisi suorittaa pintamaalaus seuraavan kuuden kuukauden kuluessa tuotteen asentamisesta seinään.

Vaaran Pohjamaalattu™ ulkoverhouspaneeli jouduttaa maalausurakkaasi, kunhan muistat suorittaa tarvittavat pintamaalauskerrat mahdollisimman pian asennuksen jälkeen.

Vaaran Välimaalattu™

Välimaalauksella tarkoitetaan, että ulkoverhouspaneeli maalataan teollisesti kertaalleen pohjamaalilla ja pintamaalilla. Ensimmäiseksi puuvalmiin tuotteen pintaan tehdään yksi pohjamaalauskerros ja sen päälle vielä yksi pintamaalauskerros kolmelle näkyvälle pinnalle maalitoimittajan ohjeiden mukaisesti. Välimaalaus antaa puulle suojaa auringon UV-säteilyltä sekä kosteudelta, mikä mahdollistaa viimeisen pintamaalauskerroksen maalaamiseen vasta myöhempänä ajankohtana. Voit siis esimerkiksi asentaa ulkoverhouksen syksyllä ja maalata viimeisen pintamaalauskerroksen vasta seuraavana kesänä.

Vaaran Välimaalattu™ ulkoverhouspaneeli on kustannustehokas ja vaivaton ratkaisu helpottamaan rakennus- ja maalausurakkaasi. Sen avulla voit nopeuttaa maalausurakkaasi, jos haluat maalata viimeisen pintamaalikerroksen heti asennuksen jälkeen tai vaihtoehtoisesti antaa julkisivun maalaamiselle aikaa ja tehdä se vasta myöhempänä ajankohtana.

Vaaran Värivalmis™

Niin sanotussa värivalmiissa käsitellyssä ulkoverhouspaneeli on teollisesti kertaalleen pohjamaalattu ja kahteen kertaan pintamaalattu. Kun kaikki kolme maalauskertaa suoritetaan valvotuissa ja kontrolloiduissa olosuhteissa, voidaan taata maalauksen tasainen työnjälki sekä maalien oikeat levitysmäärät jokaisessa työvaiheessa. Valmiiksi maalattu ulkoverhous helpottaa merkittävästi urakkaasi rakennustyömaalla, sillä työmaalla suoritettava maalaaminen rajoittuu ainoastaan naulankantojen paikkamaalaukseen. Värivalmis ulkoverhouspaneeli on ostettaessa kalliimpi kuin pohjamaalattu tai välimaalattu paneeli, mutta ne täytyy maalata asentamisen jälkeen vielä kerran tai kahdesti. Nämä tuovat lisäkustannuksia sekä hidastavat projektin valmistumista.

Värivalmis ulkoverhous mahdollistaa piilonaulatun profiilin käyttämisen. Piilonaulattu ulkoverhouspaneeli on suunniteltu niin, että naulausrivit jäävät piiloon ja naulankantoja ei jää näin ollen näkyviin. Piilonaulauksen ansiosta työmaalla säästyy myös aikaa sekä kustannuksia, sillä seinä on heti valmis eikä paikkamaalausta tarvitse enää suorittaa. Tämä valinta pienentää myös maalipinnan vahingoittumisen riskiä asennuksen yhteydessä.

Vaaran Värivalmis™ ulkoverhouspaneeli on rakentajalle vaivaton valinta, sillä seinä on heti asennuksen jälkeen valmis, eikä lisäyllätyksiä ja -kustannuksia enää tule. Työmaalle jää ainoastaan naulankantojen peittäminen. Valitsemalla piilonaulatun profiilin edes paikkamaalausta ei tarvitse enää suorittaa.

Vaaran Palosuojattu™

Puun palonsuojakäsittelyllä taataan puutuotteen palonkesto, jonka avulla sitä voidaan käyttää muun muassa julkisten ja muiden korkeiden rakennusten materiaalina. Ulkoverhoustuotteiden teollinen palonsuojakäsittely mahdollistaa käyttövalmiiden, sertifioitujen tuotteiden valmistuksen. Näin voidaan varmistua vaaditun paloluokan täyttämisestä ja nopeuttaa rakentamista työmaalla. Käsittely suositellaan tehtävän teollisesti, jotta voidaan varmistua kaikkien paloturvallisuusmääräysten täyttymisestä.

Palosuojaus perustuu palosuojapohjamaaliin, joka kuumuuden kanssa reagoidessaan muodostaa puun päälle suojaavan kerroksen. Pintamaali puolestaan suojaa säärasitukselta ja tekee pinnasta erittäin kestävän. Alkukäsittelyssä puun pintaan imeytetään sinistymä, home ja lahonsuoja-aine, jonka jälkeen tuote käsitellään palosuojamaalilla. Lopuksi tuote välimaalataan halutulla värillä. Palosuojamaalausjärjestelmä koostuu näin ollen puusuojan, palosuojapohjamaalin ja kahden pintamaalin yhdistelmästä, joka ylintä pintamaalikerrosta lukuun ottamatta levitetään teollisesti.

Vaaran Palosuojattu™ ulkoverhous sopii kohteisiin, jotka kuuluvat P1- tai P2-paloluokkaan. Teollisella käsittelyllä varmistetaan monivaiheinen, sertifioitu ja palosuojattu puutuote, joka saavuttaa rakennustarvikkeiden paloluokan B-s1, d0. Paloluokka B-s1, d0 tarkoittaa, että tuote vaikuttaa palon etenemiseen hyvin vähäisessä määrin, savun tuotanto on erittäin vähäistä eikä tuote aiheuta palavia pisaroita.

Puun palonsuojauksesta lisää Vaaran Puupodin ensimmäisessä jaksossa:

Kuuntele


Muita blogeja