Tapio Kallatsa aloitti Vaaran Metsän metsäasiantuntijana

Metsäasiantuntija Tapio Kallatsa aloitti Vaaran Metsä Oy:n palveluksessa tammikuussa. Hänen vastuullaan on Iin, Simon sekä Ranuan alueen puukauppa.

Kokenut metsäalan ammattilainen

Metsäalan perustutkinnon suorittanut ja lähitulevaisuudessa myös metsäinsinööriksi valmistuva Kallatsa on tehnyt jo pitkän uran metsäalalla, sillä hän on työskennellyt mm. kahdeksan vuotta motokuskina. Tästä kolme viimeisintä vuotta hän teki metsäkoneurakointia Vaaran Metsälle. Siirtyminen metsäasiantuntijaksi entuudestaan tuttuun yritykseen oli miehelle itselleen mieluisa siirto työuralla.

—  Itsellä oli mukava ja helppo tulla töihin Vaaran Metsä Oy:lle metsäasiantuntijaksi ammattitaitoisten ja auttavaisten ihmisten joukkoon. Minulla on ilo aloittaa työt täällä ja omalla kymmenen vuoden metsäalan työkokemuksella pystyn tuomaan omia näkökulmia työhömme.

Alkanut vuosi on alkanut positiivissa merkeissä puukaupan osalta. Vuoden 2021 loppupuolella markkinat sahatavaran osalta vaikuttivat hieman taantuvilta, mutta alkuvuodesta markkinoilla on ollut parempaa virettä. Toisaalta Ukrainan kriisi ja tiukat Venäjä-pakotteet asettavat omat kysymysmerkkinsä puumarkkinoille, mutta niiden lopullisia vaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

— Tällä hetkellä puulle on kova kysyntä ja sahatavaran markkinat ovat hyvät, toteaa Kallatsa.

Metsistä kannattaa pitää hyvää huolta

Vaara-konsernin metsäyhtiö Vaaran Metsä Oy tarjoaa eteläisen Lapin alueen metsänomistajille metsänhoitoon ja puukauppaan liittyviä palveluita avaimet käteen-periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että metsäyhtiö hoitaa puukauppa- ja metsänhoitotyöt aina alkukartoituksesta hakkuun toteutukseen ja jatkotoimenpiteiden suunnitteluun, asiakirjoja unohtamatta. Tuore yrityksen metsäasiantuntija kannustaakin metsänomistajia pitämään huolta omista metsätiloistaan, jotta ne pysyvät kunnossa ja niiden arvo säilyy jatkossakin.

— Metsiä pitää hoitaa, että ne pysyvät kunnossa ja saadaan metsänomistajille mahdollisimman hyvä tuotto, johon me olemme valmiina auttamaan. Meillä Vaaralla on helppo tehdä puukauppaa, koska olemme täyden palvelun talo. Meiltä saat tietämyksen metsien tilanteesta, arvion puustosta, oikeanlaisen näkemyksen hakkuumuodosta ja näiden jälkeen tarjoamme oikeanlaisen uudistamismenetelmän ja taimet uudistusaloille.

Metsät ovat mainio sijoituskohde ja niistä saatavat tulot ovat olleet nykyisessä markkinatilanteessa hyviä. Jotta metsänkäyttö olisi kestävällä pohjalla myös jatkossakin, niin Kallatsa suosittelee miettimään puukaupasta saatavien tulojen sijoitusfilosofiaa.

— On hyvä muistaa, että puukaupasta saaduista tuloista on hyvä osa sijoittaa kestävään metsänkäyttöön, jotta metsät pysyvät kunnossa ja kierto jatkuu.

Tapio Kallatsa
tapio.kallatsa@vaara.fi
040 128 6749
Metsäasiantuntija
Puukauppa Simo, Kuivaniemi, Ii ja Ranua

Vaaran Metsä


Muita uutisia