Rekrykoulutuksella uutta väkeä Vaaralle

Helmikuussa alkoi sahatyöntekijöiden rekrykoulutus Vaara-konsernille. Puuteko Oy järjesti koulutuksen yhdessä TE-keskuksen ja Vaaran kanssa. Koulutukselle asetetut tavoitteet täyttyivät ja yhdeksän koulutettavaa sai opinnoistaan todistuksen ja työsopimuksen. Rekrykoulutuksen tunnelmallista päätösjuhlaa vietettiin Tervolahovilla 13.5.2022.

Koulutuksen järjestelyistä vastaneen Puuteko Oy:n vastuukouluttaja Sauli Muotio totesi päätösjuhlassa, että rekrykoulutukseen valittiin ihmisiä, joilla on kiinnostusta sahateollisuusalalle, mutta joilla ei ole entuudestaan siitä kokemusta. Opiskelijavalinnat onnistuivat Nuotion mukaan hyvin ja oppimista tapahtui kaikilla. Koulutuksen teoriajakson ja työssäoppimisen aikana oli hyvä meininki ja huumoria mukana. Nuotio näkee myös koulutuksen näkymät tulevaisuudessa positiivisina.

Veljekset Vaara Oy:lle rekrykoulutus tarjoaa lisäresursseja sahan tuotantomäärien kasvattamiseen. Koulutuksen vaikutus näkyy sahan toiminnassa, sillä sen myötä syksyllä alkaa 36-työaikamuoto. Veljekset Vaara Oy:n sahan tuotantopäällikkö Jukka Nikuraution mukaan koulutus meni odotusten mukaisesti. Oppimista oli tapahtunut monilla mainiosti, vaikka toisaalta haasteitakin oli ollut. Koulutukseen valikoitui hänen mukaansa hyviä tyyppejä.

Rekrykoulutukseen osallistuneet Matti Kyllönen, Kari Koivisto ja JP Niskanen totesivat kuin yhdestä suusta, että koulutuksen järjestelyt toimivat mallikkaasti. Hyvä vastaanotto ja pätevä koulutus saivat heiltä kiitosta. Matti koki koulutuksen parhaana antina sen, että pääsi tehtaalle töihin koneita käsittelemään. Hän arvostaa Vaaraa työnantajana, koska työntekijästä pidetään huolta ja asioista voi avoimesti kysellä.

Karin mieleen jäi kivalla tavalla teoriakoulutuksen pizzaperjantai! Hän piti siitä, että teoriaosaamista pääsi soveltamaan käytäntöön työssä sahalla ja työvuorossa oli toimiva yhteishenki. JP koki mieluisana pitkänmatkalaisten huomioimisen. Hänen mielestään parasta oli havaita, että lyhyessäkin ajassa pystyy oppimaan ja työskentelemään tehtaalla. Oma osaaminen huomioitiin tehtäväkierrossa. JP pitää Vaara-konsernia rehellisenä ja työntekijöistään huolehtivana työnantajana – Vaaralle saa tulla hymyssä suin töihin!

Vaaralle saa tulla hymyssä suin töihin!

Vaara-konserni on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa ja uusien osaavien työntekijöiden rekrytoiminen on yhdessä merkittävässä osassa kasvua. Työntekijämäärä konsernissa on myös lisääntynyt kasvun myötä ja alkuvuodesta rikkoontui jo sadan työntekijän rajapyykki. Veljekset Vaara Oy:n toimitusjohtaja Jukka Vaara luonnehtii, että kyseessä on ollut konsernin kasvusuunnan viimeinen aalto rekrykoulutusten suhteen. Tuotantokapasiteettia on lisätty tämän koulutuksenkin myötä. Puutavaralle on paljon tarvetta ja Vaaralla tehdään työtä luottavaisella mielellä, toteaa Vaara.


Muita uutisia