Vaaran Metsä tarjoaa metsänhoitopalvelut Etelä-Lapin alueella

Monipuoliset metsänhoitopalvelut Etelä-Lapissa

Etelä-Lapin alueella metsänhoito on tärkeä osa kestävää metsätaloutta. Meidän tarjoamat metsänhoitopalvelut kattavat laajan valikoiman toimenpiteitä, jotka auttavat metsänomistajia ylläpitämään ja parantamaan metsänsä terveyttä ja tuottavuutta. Palveluihimme kuuluvat muun muassa taimikonhoito, harvennushakkuut ja uudistushakkuut, jotka kaikki toteutetaan ammattitaitoisesti ja ympäristöä kunnioittaen.

Taimikonhoito ja ensiharvennus

Taimikonhoito on yksi tärkeimmistä metsänhoitotoimenpiteistä, joka varmistaa metsän terveen ja tasapainoisen kasvun. Varhaisperkaus ja heinäntorjunta ovat keskeisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan taimien selviäminen ja kehittyminen. Varhaisperkauksessa poistetaan kasvatettavien taimien kehittymistä haittaava puusto ja vesakko, mikä antaa tilaa ja resursseja parhaiden taimien kasvaa.

Ensiharvennus on seuraava vaihe, jossa metsän kasvukyky keskitetään parhaisiin yksilöihin. Tämä tapahtuu poistamalla vikanaiset puut ja harventamalla runkoja sopivaan tiheyteen. Ensiharvennus vaatii usein ennakkoraivauksen, ja se on usein ensimmäinen kerta, kun metsänomistaja saa tuloja puukaupasta. Tuhkalannoitus voi myös olla osa ensiharvennusta, mikä kiihdyttää metsän kasvua ja parantaa puuston ravinnetasapainoa.

Harvennushakkuut ja uudistushakkuut

Harvennushakkuut ovat olennainen osa metsänhoitoa, ja ne voidaan jakaa useisiin eri tyyppeihin, kuten alaharvennus, yläharvennus ja laatuharvennus. Harvennushakkuissa poistetaan osa puustosta, jotta jäljelle jäävät puut saavat enemmän valoa, vettä ja ravinteita. Tämä parantaa metsän terveyttä ja tuottavuutta pitkällä aikavälillä.

Uudistushakkuut, kuten avohakkuu ja siemenpuuhakkuu, ovat toimenpiteitä, joilla metsää uudistetaan. Avohakkuussa poistetaan lähes kaikki uudistusalan puusto, kun taas siemenpuuhakkuussa jätetään siemenpuita, jotka auttavat uuden metsän syntymisessä. Uudistushakkuut vaativat huolellista suunnittelua ja toteutusta, jotta uusi metsä voi kehittyä terveeksi ja elinvoimaiseksi.

Vastuullinen ja kestävä metsänhoito

Vastuullisuus ja kestävyys ovat keskeisiä arvoja metsänhoidossamme. Noudatamme PEFC- ja FSC-sertifikaattien vaatimuksia, jotka takaavat, että toimintamme on ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää. Tämä tarkoittaa, että huolehdimme metsien monimuotoisuudesta, työntekijöiden hyvinvoinnista ja paikallisten yhteisöjen oikeuksista.

Ekologinen kestävyys varmistaa, että metsien luontaiset elinympäristöt ja lajien elinmahdollisuudet säilyvät. Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa, että metsissä työskentelevien työehdot ja -kyky turvataan, ja taloudellinen kestävyys varmistaa, että toiminta on kannattavaa kaikille tuotantoketjussa mukana oleville tahoille. Näin voimme tarjota asiakkaillemme luotettavia ja kestäviä metsänhoitopalveluja, jotka tukevat sekä metsänomistajien että ympäristön hyvinvointia.

Aiheeseen liittyvät artikkelit