Vaaran Palosuojattu™

Palosuojakäsitelty ulko- ja sisäverhouspaneeli

Puun palonsuojaus mahdollistaa puun käyttämisen kerrosrakentamisessa sekä julkisissa kohteissa, kuten päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Vaaran Palosuojattu™ ulko- ja sisäverhouspaneelit sopivat kohteisiin, jotka kuuluvat P1- tai P2-paloluokkaan. Teollisella käsittelyllä varmistetaan monivaiheinen, sertifioitu ja palosuojattu puutuote, joka saavuttaa rakennustarvikkeiden paloluokan B-s1, d0.

Tutustu ulkoverhoustuotteisiimme

Kaikki ulko- ja sisäverhoustuotteet saatavilla palosuojakäsiteltyinä

Kaikki Vaaran valikoimassa olevat ulko- ja sisäverhousprofiilit ovat saatavilla palosuojattuina sekä maalauskäsiteltyinä, myös kuultavissa sävyissä. Kysy myynnistämme lisätietoa sävyvaihtoehdoista.

Puun palosuojaus kannattaa tehdä teollisesti

Puun palonsuojaus mahdollistaa puun käyttämisen kerrosrakentamisessa sekä julkisissa kohteissa, kuten päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Jotta voidaan taata korkealaatuinen ja paloturvallinen puutuote, tulisi palonsuojakäsittely lähtökohtaisesti tehdä teollisesti. Tehtaassa tehtävällä käsittelyllä voidaan taata vakioidut olosuhteet ja säännösten mukaisen palosuojakäsittelyprosessin täsmällinen toteuttaminen.

Puun palosuojaus perustuu palosuojapohjamaaliin, joka kuumuuden kanssa reagoidessaan muodostaa puun päälle suojaavan kerroksen. Alkukäsittelyssä puun pintaan imeytetään sinistymä, home ja lahonsuoja-aine, jonka jälkeen tuote käsitellään palosuojamaalilla. Lopuksi tuote väli- ja pintamaalataan halutulla värillä. Pintamaali suojaa tuotetta säärasitukselta ja tekee pinnasta erittäin kestävän. Sävyvaihtoehtoja on olemassa runsaasti; esimerkiksi kuultavia palosuojattuja tuotteita on mahdollista toteuttaa, jolloin lopputulos on mahdollisimman luonnollinen. Teollinen palosuojamaalausjärjestelmä koostuu näin ollen puusuojan, palosuojapohjamaalin ja 1–2 pintamaalin yhdistelmästä.

Kuva: Nordtreat

Paloluokat kertovat tuotteen palonkesto-ominaisuuksista

Paloluokka B-s1, d0 tarkoittaa, että tuote vaikuttaa palon etenemiseen hyvin vähäisessä määrin, savun tuotanto on erittäin vähäistä eikä tuote aiheuta palavia pisaroita. Ulkoverhoustuotteiden teollinen palonsuojakäsittely mahdollistaa käyttövalmiiden, sertifioitujen tuotteiden valmistuksen. Näin voidaan varmistua vaaditun paloluokan täyttämisestä ja nopeuttaa rakentamista työmaalla.

B: Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. 

s1: Savuntuotto on rajoitettu.

d0: Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.

Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan, P1-paloluokan ollessa vaativin saavuttaa.

P1-paloluokka: Rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen korkeutta ja kerrosmäärää ei ole rajoitettu. 

P2-paloluokka: Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille. Korkeus: Enintään 26 m. Kerrosluku: 2–9 kerrosta.

P3-paloluokka: Rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Korkeus: Enintään 9 m. Kerrosluku: 1–2 kerrosta.

Vaaran Puupodi: Puun palosuojaus (1. jakso)

Menekkilaskurilla lasket ulkoverhouksen menekin

Kysy tarjous myynnistämme tai lähimmältä jälleenmyyjältäsi Vaaran Palosuojattu™ ulko- tai sisäverhoustuotteesta

Toimitamme tuotteet yksillöllisinä projekteina.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa tuotteistamme vai askaruttaako jokin muu asia? Ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteyttä
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Veljekset Vaara Oy

Yhteystiedot

Viiantie 70b
95300 Tervola
040 8241 474
asiakaspalvelu@vaara.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Jukka Vaara
040 913 7269
jukka.vaara@vaara.fi

2. Rekisteröidyt

  • Asiakkaat
  • Potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Veljekset Vaara Oy:n asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoa käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluiden kertomiseen, markkinointitarkoitukseen sekä yrityksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Osoite
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Henkilötunnus

Asiakastiedot

Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen asiakaspalvelu@vaara.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakkaansuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä palveluihin verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuuden.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Veljekset Vaara Oy:n ja sen jäsenliikkeiden ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta taikka lähettämällä viestin osoitteeseen:
esimerkkimiest@esimerkki.fi

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.