Vaaran Palosuojattu™

Palosuojakäsitelty ulko- ja sisäverhouspaneeli

Puun palonsuojaus mahdollistaa puun käyttämisen kerrosrakentamisessa sekä julkisissa kohteissa, kuten päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Vaaran Palosuojattu™ ulko- ja sisäverhouspaneelit sopivat kohteisiin, jotka kuuluvat P1- tai P2-paloluokkaan. Teollisella käsittelyllä varmistetaan monivaiheinen, sertifioitu ja palosuojattu puutuote, joka saavuttaa rakennustarvikkeiden paloluokan B-s1, d0.

Tutustu ulkoverhoustuotteisiimme

Kaikki ulko- ja sisäverhoustuotteet saatavilla palosuojakäsiteltyinä

Kaikki Vaaran valikoimassa olevat ulko- ja sisäverhousprofiilit ovat saatavilla palosuojattuina sekä maalauskäsiteltyinä, myös kuultavissa sävyissä. Kysy myynnistämme lisätietoa sävyvaihtoehdoista.

Puun palosuojaus kannattaa tehdä teollisesti

Puun palonsuojaus mahdollistaa puun käyttämisen kerrosrakentamisessa sekä julkisissa kohteissa, kuten päiväkodeissa ja hoitolaitoksissa. Jotta voidaan taata korkealaatuinen ja paloturvallinen puutuote, tulisi palonsuojakäsittely lähtökohtaisesti tehdä teollisesti. Tehtaassa tehtävällä käsittelyllä voidaan taata vakioidut olosuhteet ja säännösten mukaisen palosuojakäsittelyprosessin täsmällinen toteuttaminen.

Puun palosuojaus perustuu palosuojapohjamaaliin, joka kuumuuden kanssa reagoidessaan muodostaa puun päälle suojaavan kerroksen. Alkukäsittelyssä puun pintaan imeytetään sinistymä, home ja lahonsuoja-aine, jonka jälkeen tuote käsitellään palosuojamaalilla. Lopuksi tuote väli- ja pintamaalataan halutulla värillä. Pintamaali suojaa tuotetta säärasitukselta ja tekee pinnasta erittäin kestävän. Sävyvaihtoehtoja on olemassa runsaasti; esimerkiksi kuultavia palosuojattuja tuotteita on mahdollista toteuttaa, jolloin lopputulos on mahdollisimman luonnollinen. Teollinen palosuojamaalausjärjestelmä koostuu näin ollen puusuojan, palosuojapohjamaalin ja 1–2 pintamaalin yhdistelmästä.

Kuva: Nordtreat

Paloluokat kertovat tuotteen palonkesto-ominaisuuksista

Paloluokka B-s1, d0 tarkoittaa, että tuote vaikuttaa palon etenemiseen hyvin vähäisessä määrin, savun tuotanto on erittäin vähäistä eikä tuote aiheuta palavia pisaroita. Ulkoverhoustuotteiden teollinen palonsuojakäsittely mahdollistaa käyttövalmiiden, sertifioitujen tuotteiden valmistuksen. Näin voidaan varmistua vaaditun paloluokan täyttämisestä ja nopeuttaa rakentamista työmaalla.

B: Tarvikkeet, joiden osallistuminen paloon on hyvin rajoitettu. 

s1: Savuntuotto on rajoitettu.

d0: Palavia pisaroita tai osia ei esiinny.

Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan, P1-paloluokan ollessa vaativin saavuttaa.

P1-paloluokka: Rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen korkeutta ja kerrosmäärää ei ole rajoitettu. 

P2-paloluokka: Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti pintaosien ominaisuuksille ja paloturvallisuutta parantaville laitteille. Korkeus: Enintään 26 m. Kerrosluku: 2–9 kerrosta.

P3-paloluokka: Rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkestävyyden suhteen. Korkeus: Enintään 9 m. Kerrosluku: 1–2 kerrosta.

Vaaran Puupodi: Puun palosuojaus (1. jakso)

Menekkilaskurilla lasket ulkoverhouksen menekin

Kysy tarjous myynnistämme tai lähimmältä jälleenmyyjältäsi Vaaran Palosuojattu™ ulko- tai sisäverhoustuotteesta

Toimitamme tuotteet yksillöllisinä projekteina.

Ota yhteyttä

Haluatko lisätietoa tuotteistamme vai askaruttaako jokin muu asia? Ota meihin rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteyttä